Dotacje na działalność

Postanawiasz pójść na swoje i rozpocząć działalność gospodarczą. Twoim pomysłem na biznes jest otwarcie sklepu z odzieżą używaną lub outletu.

Masz więc już pomysł, znasz przyszłych kontrahentów, wiesz czego szukają klienci, ale… brakuje ci funduszy na start. Gdzie je znaleźć? Weź unijne dotacje na sklep odzieżowy lub dofinansowanie dla firm.

Table of Contents

Dotacje dla firm – gdzie je znajdę?

Pieniędzy na sfinansowanie początków w biznesie można szukać w dwóch źródłach. Po pierwsze są to fundusze z urzędu pracy. Tutaj masz dwie opcje – możesz wybrać dotacje dla bezrobotnych lub skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Drugim źródłem są fundusze unijne. Najłatwiej znajdziesz coś dla siebie w programie operacyjnym Kapitał Ludzki.

Dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy

Dotacje z urzędu pracy dla bezrobotnych to dofinansowanie przyznawane na założenie własnej działalności przez osobę niepracującą. Jest bezzwrotne (nie trzeba oddawać) i zazwyczaj wynosi kilka – kilkanaście tysięcy złotych.

Zainteresowanie takimi programami jest ogromne – często pula środków wyczerpuje się już przy pierwszym naborze. Obecnie niestety nie prowadzi ich żaden urząd pracy, ale jest szansa że w drugiej połowie roku takie programy się pojawią.

Co ważne, aby otrzymać dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności trzeba mieć status bezrobotnego… Warto sprawdzić też inne kryteria – są one bardzo surowe i nie każdy kwalifikuje się do wsparcia z tego projektu.
Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcia działalności gospodarczej

Znacznie częściej w urzędach pracy prowadzone są programy wspierania przyszłych przedsiębiorców. W ich ramach udziela się pożyczek – są to dotacje dla firm które potem trzeba spłacić w określonym terminie. One również cieszą się zainteresowaniem – to możliwość pozyskania funduszy na sklep odzieżowy na dobrych warunkach.

Nabór wniosków przeprowadzany jest dwuetapowo (najpierw ocena formalna, później merytoryczna). Osoby które zakwalifikują się do otrzymania dotacji z urzędu pracy muszą sporządzić biznes plan na otwarcie sklepu odzieżowego lub outletu i odbyć szkolenia dla początkujących biznesmenów.

Procedura jest dosyć długa – na wypłatę środków trzeba nierzadko czekać ponad pół roku! Warto więc uzbroić się w cierpliwość i uwzględnić oczekiwanie na dotację w swoich planach.

Dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej z funduszy europejskich

Drugim źródłem finansowania są fundusze unijne. Dofinansowanie dla firm jest udzielane w formie dopłaty (często wymagany jest wkład własny) lub jako dotacja bezzwrotna.

Otrzymane pieniądze można przeznaczać tylko na wybrany rodzaj wydatków (tzw. wydatki kwalifikowane), które trzeba skrupulatnie rozliczać. Niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania lub niewłaściwe rozliczenie dotacji dla firm może skutkować jej cofnięciem. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wszystko z własnej kieszeni i oddać otrzymane pieniądze. Lepiej więc dokładnie zapoznać się z warunkami lub zlecić rozliczenie kompetentnej osobie / firmie.

Dotacje europejskie na sklep z odzieżą używaną znaleźć można we wspominanym już programie Kapitał Ludzki (inwestowanie w rozwój jednostek). Tutaj szukać należy według kryterium dotacje dla bezrobotnych / dotacje dla firm lub wg kryteriów demograficznych (np. dofinansowanie na otwarcie sklepu odzieżowego dla osób do 25 roku życia; aktywizacja zawodowa kobiet – dotacje unijne dla matek wracających na rynek pracy).

Funduszy można również poszukać w programach lokalnych (przeznaczonych dla określonego regionu Polski, np. dotacje unijne na sklep odzieżowy dla osób z Lubelszczyzny).

Dostałem dotację na otwarcie outletu – co teraz?

Jeżeli udało ci się przebrnąć przez formalności i twój wniosek został zaakceptowany, czas zacząć działać.

Pamiętaj:

  • Z pieniędzy z dotacji dla firm możesz finansować tylko te wydatki, które są uznane za kwalifikowane.
  • Pieniądze musisz wydawać zgodnie z harmonogramem jaki złożyłeś w projekcie. Najczęściej nie możesz kupować nic przed terminem przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Jeżeli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany (np. koszt wyposażenia jest wyższy niż zakładałeś) musisz się skonsultować z instytucją która przyznała ci dotację na otwarcie sklepu.
  • Każdy wydatek musisz udokumentować – najlepiej fakturą (wystawioną zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości!). Faktura musi być wystawiona na twoją firmę.
  • Wszystkie dokumenty i sprawozdania finansowe – rozliczenie dotacji – musisz złożyć w terminie, w formie wymaganej przez instytucję finansującą.

 

Jeżeli nie wiesz czegokolwiek w kwestii rozliczania dotacji dla firm, lub masz wątpliwości – pytaj u źródła. Zarówno instytucje zajmujące się przyznawaniem dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności, jak i urzędy pracy udzielają informacji dotyczących rozliczeń. Można umówić się na konsultacje indywidualne lub wziąć udział w szkoleniach.